ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

15/12/2564

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

เริ่มตั้งแต่งทะเบียนในระบบ TCAS65 ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
จนถึงวันที่ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์ ในวันที่ 21-28 เมษายน พ.ศ. 2565 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่มา :https://www.mytcas.com/news/announcement-63


ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565


ปฎิทินการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565 เริ่มสอบตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 65 –วันอังคารที่ 15 มีนาคม 65
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ประกาศผล: 18 เมษายน 2565

ที่มา: https://www.mytcas.com/news/announcement-63ปฏิทินการสมัครสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565


ปฎิทินการสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 เริ่มสอบตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 65 – วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 65 
                                    โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศผล: 20 เมษายน 2565
                                            ที่มา: https://www.mytcas.com/news/announcement-61


ข่าวสารทั้งหมด